Bedendeki rotalar: Nöromiyofasyal hatlar
Herhangi bir duygu ya da düşünce oluşumlanırken, mutlaka bedende de bir başlangıç, gelişim ve yaşandığı o bölüme dair bir sonuç oluşturarak bedensel dışavurum boyutunda zihinsel ve duygusal süreç, bir merkez ve o merkez etrafında hareket eden bir aks takip eder. Bu akslar birbirleri arasında geçişken ve aynı zamanda kendi içinde uzamsal rotalar izleyerek bedensel-davranışsal veriyi toplar ve çıktıyı oluşturur. Bedende mekano iletim, kimyasal iletim ve elektriksel iletim şeklinde temelde üç biçimde karşılıklı gerçekleşen bu aktarım herhangi bir veriyi insanın ele alış biçimi olan duygu-düşünce-beden paketindeki “beden” ayağını karşılar.


Kendisi de aslında halen bir teori ve araştırmaya ve yoruma açık bir alan olan nöromiyofasyal hatlar konsepti, kasları bağımsız birer yapı olarak ele almayıp, kasları da paketleyen, organları saran, dokular arası geçiş sağlayan, kemikleri akslarında tutan, sinir uçlarını barındırdığı için nöroiletime de baz oluşturan bedendeki en geniş sistem olarak beden jargonunda kendine yer bulur. Bedende herhangi bir problem, bir gerilimsel pattern yaşamadan önce aynı hattın ya da o kişinin yaşam biçimine göre bedeninin alışık olduğu karşılıklı hatların farklı yerlerinde o pattern gerçekleşmeden evvel bir dizi uyarı görürüz. Örneğin bir bel fıtığından önce, belki sırt, ayağın tabanı, diz sıra sıra ve birbirinden bağımsız görünümde sinyallerle haftalar içinde uyarı verir. Bu nedenle bedenle çalışırken en bütüncül yaklaşımla ve şuanki bilgi ile nöromiyofasyal hatlara bakarız. Bu yaklaşım, hareket ederken kasları kendi içlerinde bağlantılı bütünsel zincirler olarak ele almayı, dolayısıyla hareketi de beden ölçeğinde değerlendirerek ancak gerektiğinde ayrıştırarak bakma ayrıcalığını verir.


Halen üzerinde çalışılan fasya bilgisi sayesinde bedendeki pek çok özel alana dair daha kapsamlı bir anlayış yakalamak ve bu bölgelere dair daha fazla veriyi bütüne bağlayarak anlamdırmak da mümkün olur. Örneğin yüzün üst bölümündeki kemiklerin yapısından dolayı yüzün altında kalan yapıların ışık alıyor olması, hormonal bezlerin fonksiyonu, sfenoid kemiğinin açısının aynı bir uçağın kanat ayarını yaparcasına pelvisin açısını ayarlaması, elin üstündeki bir yanığın sırtı etkilemesi, diz kapağının dönüş açısının sırt ortası ağrılarla ilişkilendirilebilmesi gibi. Yine de her fasyal hattın deneyimi ve karşılıklı bağlantıları kişiye özel ve kişinin o ana kadar getirdiği yaşamının bir ürünü ve biriciktir. Bu nedenle kendi gerilimsel patternlerinize bakarken de günlük yaptığınız hareket çeşitlerine ve bu hareketlerin nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Bu hareket çeşitlerine dair detaylı bilgiye Somatic Satisfaction Cycle üzerine önceki yazılarımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda eğitimlerimde paylaştığım fasya eğitim notlarından bir bölüm olarak aldığım ve Tom Myers’in ünlü Anatomy Trains kitabından görsellerle desteklediğim bu bilgileri yukarıdaki kapsamda değerlendirmenizi dilerim. İyi okumalar.Görsel: Bernie Clark, Your Spine Your Yoga, Myofasyal Meridyenler

(a) back functional line; (b) superficial back line; (c) superficial front line; (d) deep front line; (e) lateral line; (f) spiral line; (g) front functional line; (h) ipsilateral functional line

(Saund