top of page

MELT Method Bireysel Seans

  • 1 sa
  • Randevu ile
  • Online Buluşma

Hizmet Açıklaması

MELT Method, gevşeme, güçleme, yenileme ve yeniden bağlantı kurma prensipleriyle kurgulanan bir nöro-fasyal egzersiz tekniğidir. Yumuşak ve sürdürülebilir ekipmanlar ile yapılan bağ doku üzerindeki akut kronik strese yoğunlaşan bir tekniktir. Birebir derslerde ilk aşamada süregelen kronik stres üzerine çalışılır. Belli bir aşamadan sonra ise beden kullanımı üzerinden mevcut örüntüyü silmek ve yeni bir nörofasyal pattern oluşturmak üzerinden devam edilir. MELT Method'ta bedeni verimli kullanmak ve zaman içinde kümülatif birikerek bedendeki strüktürel yapı üzerinde tolere edilmesi zorlayıcı olabilecek stres kaynaklarını bütüncül hareket örüntüleri üzerinden yenilemeye dönük bir çalışma metodu uygulanır.


Kişi Bilgileri

info@fascia.training


bottom of page